Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

DJEČJI VRTIĆ „ŠPANSKO“
ZAGREB, Špansko 11
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 601-02/19-08/7
Urbroj: 251-645-19-2
Zagreb, 26.09.2019.
 
Obavijest o održavanju
 
 
 
19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Špansko“ koja će se održati
 
 
 
u ponedjeljak30. rujna 2019. godine s početkom u 09,00 sati
u Centralnom objektu vrtića, Zagreb, Špansko 11
 
 
 
Za sjednicu je predložen sljedeći:
 
 
 
D N E V N I   R E D 
 
 
1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Špansko
2. Izvještaj ravnateljice o radu Vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća u razdoblju između dvije sjednice
3. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Špansko za pedagošku godinu 2019./2020.
4. Kurikulum Dječjeg vrtića Špansko za pedagošku godinu 2019./2020.
5. Donošenje pojedinačnih odluka za oslobođenje ili umanjenje plaćanja posebnih programa
6. Donošenje odluke o zakupu prostora Dječjeg vrtića Špansko za pedagošku godinu 2019./2020.
7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. kao odobreni privremeno povećani opseg poslova na radnom mjestu odgajatelja 
 
 
 
 
Dostaviti:
Web vrtića

 
 
DJEČJI VRTIĆ „ŠPANSKO“
ZAGREB, Špansko 11
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 601-02/19-08/6
Urbroj: 251-645-19-2
Zagreb, 18.07.2019.
 
Obavijest o održavanju
 
 
 
18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Špansko“ koja će se održati
 
 
 
u četvrtak 29. kolovoza 2019. godine s početkom u 14,00 sati
u Centralnom objektu vrtića, Zagreb, Špansko 11
 
 
 
Za sjednicu je predložen sljedeći:
 
 
 
D N E V N I   R E D
 
 
  1. Verifikacija zapisnika s 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Špansko
  1. Izvještaj ravnateljice o radu Vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća u razdoblju između dvije sjednice
  1. Donošenje odluke najmu prostora Dječjeg vrtića Špansko za pedagošku godinu 2019./2020.
  1. Donošenje odluke o odabiru kandidata prema natječaja za rad na neodređeno vrijeme na radnom mjestu:
             a) odgajatelja
             b) pomoćne kuharice
 
 
 
 
Dostaviti:
Web vrtića
 

 
DJEČJI VRTIĆ „ŠPANSKO“
ZAGREB, ŠPANSKO 11
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 601-02/19-08/7
Urbroj: 251-645-19-4
 
Obavijest o zaključcima sa sjednice Upravnog vijeća
 
s 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Špansko“, održane 29.08.2019. godine u 14,00 u centralnom objektu Dječjeg vrtića, Zagreb, Špansko 11.
 
 
Ad 1.
Pod prvom točkom dnevnog reda verificiran je zapisnik s 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Špansko održane 09.07.2019.
 
Ad 2.
Ravnateljica Katica Ardalić izvijestila je članove Upravnog vijeća o radu Vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća u razdoblju između dvije sjednice.
 
Ad 4.
Donesene su odluke o odabiru kandidata prema natječaju na neodređeno vrijeme na radnom mjestu:
 a) odgajatelja - 1 izvršitelj
b)    pomoćne kuharice- 1 izvršitelj
Za navedena radna mjesta raspisan je natječaj od 17.07. do 25.07.2019. Formalni uvjeti su za pod a) VŠS odgajatelji i položen stručni ispit i pod b) osnovna škola ili NSS ugostiteljskog smjera.
Za rad na radnom mjestu odgajatelja za rad na neodređeno vrijeme odabrana je M. K.
Za rad na radnom mjestu pomoćne kuharice rad na neodređeno vrijeme odbrana je  Z. P.
 
Ad 5.
Upravno vijeće donosi odluku o stimulaciji odgajatelja koji sudjeluju u program Djeca u prirodi od 20% na osnovnu plaću sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Zagreba za 2019. godinu te im se za navedeni boravaka dodjeljuje dva slobodna dana.
Ad 6.
Upravno vijeće donosi odluku o izmjeni teksta Odluke o najmu prostora Dječjeg vrtića Špansko za pedagošku godinu 2019./2020 koje je Upravno vijeće usvojilo na svojoj 16. sjednici održanoj 19.06.2019. i 17. sjednici održanoj 09.07.2019. U navedenim odlukama riječ „najam“ u svim padežima mijenja se s riječi „zakup“ u svim padežima.
 
 
Zapisničar:                                                             
 
Danijel Pešt  v.r.                                                      

Ispiši stranicu