Poziv na sjednicu Upravnog vijeća

DJEČJI VRTIĆ „ŠPANSKO“
ZAGREB, Špansko 11
UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 601-02/19-08/6
Urbroj: 251-645-19-2
Zagreb, 18.07.2019.
 
Obavijest o održavanju
 
 
 
18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Špansko“ koja će se održati
 
 
 
u četvrtak 29. kolovoza 2019. godine s početkom u 14,00 sati
u Centralnom objektu vrtića, Zagreb, Špansko 11
 
 
 
Za sjednicu je predložen sljedeći:
 
 
 
D N E V N I   R E D
 
 
  1. Verifikacija zapisnika s 17. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Špansko
  1. Izvještaj ravnateljice o radu Vrtića i izvršavanju odluka Upravnog vijeća u razdoblju između dvije sjednice
  1. Donošenje odluke najmu prostora Dječjeg vrtića Špansko za pedagošku godinu 2019./2020.
  1. Donošenje odluke o odabiru kandidata prema natječaja za rad na neodređeno vrijeme na radnom mjestu:
             a) odgajatelja
             b) pomoćne kuharice
 
 
 
 
Dostaviti:
Web vrtića
 

 


Ispiši stranicu