Razvojni centar

     

Stručno razvojni centar za poticanje razvoja glazbenih sposobnosti i stvaralaštva djece rane i predškolske dobi 

Motivaciju za pokretanje Stručno razvojnog centra za poticanje razvoja glazbenih sposobnosti i stvaralaštva djece rane i predškolske dobi našli smo u brojnim istraživanjima koja govore o važnosti umjetničkih sadržaja u odgoju djece, napose značaju koji glazba i glazbene aktivnosti imaju na cjeloviti razvoj djeteta.
Namjera nam je kroz stručno osmišljene module, odgojno obrazovnim stručnjacima pružiti podršku u osmišljavanju i provođenju glazbenih aktivnosti te produbiti njihova iskustva i znanja u kontekstu suvremenog pristupa glazbenoj pedagogiji u okviru rada s djecom rane i predškolske dobi.

Ciljevi rada Stručno razvojnog centra su:
 • razvijati kvalitetu neposrednog odgojno obrazovnog rada s djecom u području poticanja dječjih glazbenih sposobnosti i stvaralaštva kroz stručni diskurs odgojno obrazovnih stručnjaka uključenih u program Stručno razvojnog centra
 • podijeliti prepoznata postignuća i kvalitetne ishode nastale istraživanjem i razvijanjem naše odgojno obrazovne prakse te potaknuti sudionike na otvorenost i intelektualnu znatiželju u vlastitom razvoju.
 • osnažiti i nadograditi osobne i stručne kompetencije svih sudionika uključenih u provedbu edukativnih i interaktivnih procesa kroz module SRC u cilju poticanja cjelovitog razvoja djeteta kroz glazbu i pokret
 • jačati stavova i uvjerenja stručnih radnika o vrijednostima demokratskog društva i ulozi glazbene kulture u razvoju djeteta kao kompetentnog i kreativnog člana zajednice
 • jačati svjesnosti o značenju odgojno obrazovnog konteksta u promicanju djetetovih kreativnih i stvaralačkih sposobnosti te vlastitoj ulozi u tom procesu
 • osposobljavati sudionike za prepoznavanje individualnih interesa i mogućnosti svakog pojedinog djeteta
 • osposobljavati sudionike u prepoznavanju i izboru strategija rada na poticanju cjelovitog razvoja djeteta kroz glazbu i pokret
 • jačati stručne kompetencije u multimodalnom povezivanju različitih područja rada za dobrobit djeteta 
 • razvojem kompetencija (znanja, vještina i sposobnosti) poticati stvaralačko ozračje te prilagodbu glazbeno pokretnih aktivnosti razvojnim mogućnostima djeteta (slušnim, proprioceptivnim)
 • Razviti sposobnosti integriranja radom na ekološkoj osvještenosti i upotrebi ekološki prihvatljivih materijala
 • Razvijati sposobnosti planiranja, organizacije i provođenja i vrednovanja glazbenih aktivnosti u radu s djecom rane i predškolske dobi
 • Nadograđivati i razvijati osobne i stručne kompetencije u radu s djecom s posebnim potrebama
Rad u stručno razvojnom centru se odvija u interaktivnom okruženju uz vodstvo vrsnih praktičara i podršku eminentnih suradnika iz područja kreativnog bavljenja glazbom (Larisa Lipovac Navojec, Baldo Mikulić, Ansambl Lado, stručnjaci Glazbenog učilišta Elly Bašić i dr.)  
U radu našeg ŠRC-a sudionici imaju priliku, uz stjecanje praktičnih znanja i vještina, ojačati povjerenje u vlastite snage i sposobnosti. Važno je napomenuti da se NE očekuje da polaznici imaju formalno obrazovanje iz područja glazbe, no važno nam je da imaju sklonost ka glazbenom umjetničkom izričaju. Kvaliteti našeg rada u velikoj mjeri doprinosi stalan rad na razvoju stručnih kompetencija svih sudionika u procesu, naročito odgajatelja i stručnih suradnika među kojima je:
 
•          7 odgajateljica mentorica (Balija Anđa, Fišer Nikolina, Furko Mihaela,
           Kovačević Zlatica, Medved Marica, Pinević Suzana, Vrbanac Dijana) 

•          2 odgajateljica savjetnica (Pelt Renata, Gašpar Helena) 
•          2 stručne suradnice mentorice (Kovačić Suzana, psihologinja,
           Burić Helena, pedagoginja) 

•          1 stručna suradnica savjetnica (Kubelka Renata, edukacijska rehabilitatorica).

Trajanje stručnog usavršavanja je 105 sati, kroz 10 modula, za najviše 30 sudionika. Edukacija se organizira kroz dvije godine, svaki drugi mjesec, u trajanju od dva dana.


Moduli Stručno-razvojnog centra: 

MODUL DATUM ODRŽAVANJA VRIJEME ODRŽAVANJA MJESTO ODRŽAVANJA VANJSKI
SURADNICI
 
Prvi modul: 
Uvodni modul
26.10.2018. 9.30-15.30 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
 
Drugi modul: 
Uloga glazbe u poticanju cjelovitog razvoja djeteta
29.11.2018. 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11  
30.11.2018.
 1.  
 
Treći modul: 
Glazba i kreativni pokret
31.1.2019. 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 Larisa Lipovac Navojec, mag. izvedbenih umjetnosti
1.2.2019.
 1.  
 
Četvrti modul: 
Glazbene sastavnice
28.3.2019. 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 Sandra Munić, prof. i Stipe Sliško, prof., GU Elly Bašić
29.3.2019.
 1.  
 
Peti modul: 
Glas i pjevanje
30.5.2019. 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
Baldo Mikulić, prof. psihologije
31.5.2019.
 1.  
 
Šesti modul: 
Multimodalnost i glazba
26.9.2019. 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11  
27.9.2019.
 1.  
 
Sedmi modul: 
Glazbena improvizacija
28.11.2019. 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 dr.sc. Blaženka Bačlija Sušić
Elvira Happ, HappaH
29.11.2019.
 1.  
 
Osmi modul: 
Dječje tradicijsko glazbeno stvaralaštvo i instrumenti
30.1.2020. 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11  
 
Deveti modul: 
Tradicijsko glazbeno stvaralaštvo
26.3.2020. 9-16 h Trg Republike Hrvatske 6a, Lado Članovi i suradnici ansambla Lado
 
Deseti modul: 
Završno vrednovanje
30.3.2020. 9-16 h DV ŠPANSKO, Špansko 11 Božica Pintarić, pedagoginja savjetnica, Dječji vrtić Leptir
 
U tijeku je provedba prve godine provedbe sadržaja iz područja rada Centra.

Ukoliko ste zainteresirani uključiti se u našu narednu grupu molimo prijavu poslati na mail: srcglazba@gmail.com 

Cijena programa po osobi i modulu iznosi 800,00 kn, a za drugu osobu (i svaku narednu iz istog kolektiva) cijena iznosi 600,00 kn. 

http://www.vrtic-spansko.zagreb.hr/UserDocsImages/prijavni list (2).docx

Ispiši stranicu