Kraći program rada glazbene igraonice obogaćen sadržajima dječjeg tradicijskog stvaralaštva 'Tamburica'

 

Glazbeno obogaćeno vrtićko okruženje pogodno je za očuvanje dječjeg tradicijskog stvaralaštva, a upravo Dječji vrtić 'Špansko' je mjesto koje je svakodnevno u doticaju sa vrijednostima koje promiču očuvanje kvalitete kulturnih dobara, pozitivan odnos prema nasljeđu, odgovorno ponašanje prema životnoj okolini i ljudima. Folklorna (narodna, pučka ili tradicijska) glazba je upravo glazba usmene tradicije koja se izvodila i prenosila slušanjem i pamćenjem. Utkana je u život svake ljudske zajednice, usklađena s mentalitetom i stilom života ljudi koji su ju stvarali, izvodili, učili i usvajali. Dječje tradicijsko stvaralaštvo ima sve bitne elemente predajne kulture te je riječ o bogatom, raznovrsnom i autentičnom stvaralaštvu.
Polazišta za upoznavanje i očuvanje tradicijskog stvaralaštva crpimo iz dosadašnjih saznanja o korisnosti glazbenih aktivnosti te u glazbeno-metodičkim područjima prema Skočizvuk metodi. Igre pokretom doprinose pravilnom, koordiniranom i estetski lijepom pokretu, igre glasom razvijaju temeljne tehničke i interpretativne vještine, igre tempa i ritma ujedinjuju izražajne elemente u cjelinu; dinamikom, kao sredstvom izražavanja različitih emocionalnih stanja, dijete razvija tehniku sviranja, sposobnost kontrole pokreta i snage izdaha, igrama memorije doprinosimo stjecanju znanja i vještina, a improvizacijom razvijamo kreativnosti i poticanje slobode izražavanja (razvijanje osjećaja za ritam i melodiju, istraživanje različitih mogućnosti glasa, istraživanje sinkretizma).
Program glazbene igraonice obogaćen sadržajima dječjeg tradicijskom stvaralaštva 'Tamburica' namijenjen je djeci od treće godine života do polaska u školu. Organiziran je kao kraći program i provodi se dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta u poslijepodnevnim satima te je sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 'Špansko'. Nositeljice programa su odgajateljice koje uz stečene kvalifikacije za rad s djecom rane i predškolske dobi imaju i dodatnu edukaciju iz područja glazbene umjetnosti te završeni ciklus seminara 'Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova scenska primjena', u organizaciji Ethno d.o.o za plesno-glazbenu poduku - Renata Pavić, VŠS i Nikolina Fišer Sedinić, VSS, mag.praesc.educ.

Ispiši stranicu